Ilustrační obrázek

Harmonogram výzev OP JAK

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje draft Harmonogramu výzev OP JAK pro rok 2022. Harmonogram výzev slouží žadatelům k získání včasné informace o tom, kdy budou vyhlašovány výzvy v roce 2022, na co budou zaměřeny a kolik prostředků řídicí orgán na výzvu vyčlenil.

Harmonogram výzev doposud nemohl být schválen Plánovací komisí programu hlavní (PKP), vzhledem k zájmu informovat potenciální žadatele o plánovaných intervencích však Řídicí orgán přistoupil ke zveřejnění draftu.

Řídicí orgán plánuje svolat jednání a 1. zasedání Monitorovacího výboru OP JAK ihned po schválení Programového dokumentu OP JAK ze strany Evropské komise. Harmonogram výzev na rok 2022 (vč. jednotlivých termínů) vychází z předpokladu, že ke schválení dojde v dubnu 2022. V případě prodlení ve schválení dojde k relevantnímu posunu termínů.

Harmonogram je k dispozici v sekci Výzvy.