Generátor nástrojů povinné publicity 2021–2027

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce, že Generátor nástrojů povinné publicity 2021–2027 by měl být zprovozněn na webu DotaceEU.cz nejpozději do konce roku 2022. O plné funkčnosti generátoru publicity budou příjemci informováni.