Generátor nástrojů povinné publicity 2021–2027

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce, že Generátor nástrojů povinné publicity 2021–2027 by měl být zprovozněn na webu DotaceEU.cz v průběhu dubna 2023. O plné funkčnosti generátoru publicity budou příjemci informováni.

V případě, že má příjemce problém s přípravou grafických návrhů pro splnění pravidel povinné publicity bez generátoru, může se obrátit na svého projektového administrátora, případně na pracovníky publicity OP JAK na e-mailu: opjak@msmt.cz.