Ilustrační obrázek

Dotazník pro žadatele v programu Horizon Europe MSCA COFUND

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen ŘO OP JAK) zveřejňuje dotazník pro žadatele, kteří podali návrh projektu do výzvy programu Horizont Evropa HORIZON-MSCA-2021-COFUND 01-01 s uzávěrkou prvního kola dne 10. 2. 2022. ŘO OP JAK připravuje výzvu pro podporu projektů, jež ve výzvě programu Horizont Evropa MSCA COFUND obdrží ocenění Seal Of Excellence.

Dovolujeme si vás požádat o vyplnění dotazníku na odkaze níže. Pomůžete tím Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ověřit zájem potenciálních žadatelů o případné financování projektu, který obdržel známku Seal Of Excellence z OP JAK. Získané informace také ŘO OP JAK pomohou při efektivním nastavení této výzvy.

Odkaz na dotazník zde: Dotazník

Za vyplnění dotazníku předem děkujeme a prosíme o jeho vyplnění do konce února 2022.

Případné dotazy k výzvě či k dotazníku zasílejte na e-mailovou adresu mscacofundOPJAK@msmt.cz.