Dotazník pro žadatele v programu Horizon Europe MSCA COFUND

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen OP JAK) zveřejňuje dotazník pro žadatele, kteří podali návrh projektu do výzvy programu Horizont Evropa HORIZON-MSCA-2022-COFUND 01-01 s uzávěrkou dne 9. 2. 2023. ŘO OP JAK připravuje výzvu pro podporu projektů, jež ve výzvě programu Horizont Evropa MSCA COFUND obdrží ocenění Seal Of Excellence.

Dovolujeme si vás požádat o vyplnění přiloženého dotazníku. Pomůžete tím Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ověřit zájem potenciálních žadatelů o případné financování projektu, který obdržel známku Seal Of Excellence, z OP JAK. Získané informace také ŘO OP JAK pomohou při efektivním nastavení této výzvy.

Odkaz na dotazník ZDE.

O vyplnění dotazníku prosíme do konce března 2023.

Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu mscacofundOPJAK@msmt.cz.