Dopad změn Zákoníku práce do způsobilosti výdajů OP JAK

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce, že v souvislosti se změnou § 138 Zákoníku práce jsou od 1. 10. 2023 pro zaměstnance pracující na základě Dohody o provedení práce nebo Dohody o pracovní činnosti způsobilým přímým výdajem také kompenzace za výkon práce ve svátek, v noci, ve ztíženém pracovním prostředí a o víkendu vyplacené v souladu s § 115 až 118 Zákoníku práce. Změny § 77 Zákoníku práce související se vznikem nároku na dovolenou zaměstnancům pracujícím na základě Dohody o provedení práce nebo Dohody o pracovní činnosti a možnost úhrady náhrad za tuto dovolenou jakožto způsobilého výdaje v projektech OP JAK zapracuje ŘO do Metodického dopisu k Pravidlům pro příjemce a žadatele – obecná část OP JAK s účinností od 1. 1. 2024.