Dokument „Základní principy kontroly dotací financovaných formou zjednodušených metod vykazování ze strany finančních úřadů v rámci správy odvodů za porušení rozpočtové kázně“

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce o zveřejnění dokumentu vypracovaného Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ).

GFŘ tento dokument poskytlo Řídicím orgánům s cílem informovat příjemce o postupu finančních úřadů při kontrole dotací, které využívají formy zjednodušených metod vykazování. Postupy finančních úřadů jsou plně v souladu s materiály a informacemi poskytovanými ŘO OP JAK.

Dokument je k dispozici ZDE.