Avízo výzvy Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 13. 6. 2023 avízo výzvy č. 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek. Upozorňujeme, že avízo výzvy je verze informativního charakteru a do vyhlášení výzvy může dojít ve výzvě a pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část k úpravám či doplněním. Vyhlášení výzvy Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek je plánováno na 27. 6. 2023.

Avízo výzvy Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek je k dispozici ZDE.