Avízo výzvy č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I

Řídicí orgán OP JAK dne 6. 2. 2023 zveřejňuje avízo výzvy 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I. Upozorňujeme, že avízo výzvy je verze informativního charakteru a do vyhlášení výzvy, které je plánováno na 24. 2. 2023, může dojít ve výzvě a přílohách k úpravám či doplněním.

Avízo výzvy je k dispozici v sekci ZDE.