Avízo výzvy č. 02_22_012 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů

Řídicí orgán OP JAK dne 20. 10. 2022 zveřejňuje avízo výzvy 02_22_012 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů. Upozorňujeme, že avízo výzvy je verze informativního charakteru a do vyhlášení výzvy, které je plánováno na 3. 11. 2022, může dojít ve výzvě a přílohách k úpravám či doplněním.

Avízo výzvy je k dispozici v ZDE.