Avízo výzvy č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK dne 21. 7. 2022 zveřejňuje avízo výzvy č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ na podporu projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu „fellowship“, které v  hodnocení programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) či Horizont Evropa dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale  z důvodu nedostatku finančních prostředků v dané výzvě nemohly být financovány. Upozorňujeme, že avízo výzvy je verze informativního charakteru a do vyhlášení výzvy, které je plánováno na 2. 8. 2022, může dojít ve výzvě a přílohách výzvy k úpravám či doplněním.

Avízo výzvy je k dispozici v sekci ZDE.