Avízo výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Řídicí orgán OP JAK dne 14. 7. 2022 zveřejňuje avízo výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I. Upozorňujeme, že avízo výzvy je verze informativního charakteru a do vyhlášení výzvy, které je plánováno na 27. 7. 2022, může dojít ve výzvě a přílohách výzvy k úpravám či doplněním.

Avízo výzvy je k dispozici v sekci ZDE.