Ilustrační obrázek

Aktualizace Seznamu obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování OP JAK

ŘO OP JAK informuje o aktualizaci Seznamu obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování OP JAK v sekci „Dokumenty“.

Jedinou změnou oproti předchozí verzi Seznamu je odstranění pozn. pod čarou: „Seznam není relevantní pro projekty, jejichž realizátorem je MŠMT, které se řídí svými interními postupy“. Změna se tak týká pouze projektů realizovaných příjemcem, kterým je MŠMT. Pro ostatní žadatele a příjemce neobsahuje nově zveřejňovaný Seznam žádnou změnu. Částky uvedené v Seznamu zůstávají beze změny.