Aktualizace Příručky pro práci v IS KP21+

Řídicí orgán OP JAK informuje o aktualizaci Uživatelské příručky ISKP21+ Zpráva o realizaci pro zjednodušené projekty (šablony) verze 1.3, která je dostupná ZDE.