Aktualizace Příručky pro práci v IS KP21+

Řídicí orgán OP JAK informuje o aktualizaci uživatelské příručky ISKP21+ Zpráva o realizaci pro zjednodušené projekty (šablony) ve verzi 1.1, která je k dispozici ZDE.