Aktualizace Příručky postupů otevřené vědy

Řídicí orgán OP JAK dne 28.06.2023 zveřejňuje verzi 1.1 Příručky postupů otevřené vědy. V příručce dochází k upřesnění informací pro žadatele/příjemce a k doplnění textu k nastavení systémové spolupráce v rámci principů partnerství/partnerské smlouvy.

Aktualizovanou Příručku postupů otevřené vědy, verze 1.1 najdete ZDE.