Aktualizace postupu pro vykazování hodnot indikátorů podpořených osob mimo IS ESF

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje aktualizovanou verzi 1.1 postupu pro vykazování hodnot indikátorů podpořených osob mimo IS ESF pro období 2021+. Dokument byl rozšířen zejména o postup při ukončení projektu před nasazením IS ESF pro období 2021+ a informace k plánované změně způsobu přihlašování uživatelů do portálu IS ESF pomocí identity občana.

Aktualizovaný dokument ve verzi 1.1 naleznete ZDE.