FAQ

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům na základě vnitřního předpisu příspěvek na dopravu, je možné tento příspěvek na dopravu (a s tím související SP a ZP) vykazovat v rámci Přímých výdajů, v kapitole „Osobní výdaje“?

V rámci přímých výdajů nelze příspěvek na dopravu v kapitole Osobní výdaje vykazovat (vč. s ním souvisejícími zákonnými odvody), výdaj spadá do paušálních nákladů projektu.