FAQ

V textu výzvy je uveden kurz 24,40 Kč/EUR. S jakým kurzem máme počítat pro přepočet k USD?

Stanovení kurzu k USD není pro účely výzvy relevantní. Kurz k EUR uvedený ve výzvě slouží ke kontrole dodržení pravidla komplementárního financování vůči žádosti do HE, která počítá s eury, a následně k přepočtu CZV projektu pro účely vydání dopisu o závazku. Pokud Vaše otázka míří na přípravu rozpočtu do žádosti o podporu a máte např. nabídky v eurech nebo v dolarech, můžete k přepočtu zvolit relevantní kurz uznávané autority (např. ČNB). V tomto ohledu je možné se držet vnitřních postupů instituce.