FAQ

Rozpočet projektu. Pořizovací cena stavebních prací a vybavení. Cenové nabídky jsou z 05/06 2022 a vlastní realizace těchto aktivit neproběhne dříve jak v 3Q/2023, přičemž platnost nabídek je standardně 1-2 měsíce. Bude MŠMT umožňovat korekce rozpočtu projektu např. v souvislosti s vývojem inflace tak, aby ceny nevyskočily za rok o dalších 10 %?

Tvorba rezervy na zvýšení cen v žádosti o podporu ani navýšení celkových způsobilých výdajů projektu v průběhu řešení projektu není možné. Výše jednotlivých položek rozpočtu žádosti o podporu musí odpovídat výši položek na Seznamu obvyklých cen, případně doloženým nabídkám či průzkumu trhu, viz 5.9.1. PpŽP – obecná část. Změny související s implementací projektu (tj. změny v rozpočtu, změny realizace aktivit) budou řešeny standardním způsobem v souladu s PpŽP – obecná část v průběhu řešení projektu.