FAQ

Kdy může být nastaven začátek projektu OP JAK? U projektu Teaming (HE) předpokládáme začátek projektu od 1. 1. 2024, ale začátek projektu Teaming (OP JAK) bychom rádi nastavili od 1. 7. 2023 s tím, že konec by byl nastaven na 31. 12. 2028. Je to možné?

Pokud jde o začátek projektu, výzva přesné datum zahájení projektu nestanovuje. Projekt v rámci výzvy Teaming-CZ I (OP JAK) můžete začít fyzicky realizovat před začátkem fyzické realizace projektu HE. Nicméně v případě, že by k realizaci projektu HE nedošlo, vystavujete se riziku, že nebude splněn účel dotace a veškeré výdaje budou nezpůsobilé. Před zahájením fyzické realizace projektu je také omezena způsobilost výdajů (viz PpŽP – specifická část, kap. 8.1.4).