FAQ

Je nutné zahrnovat do projektu zahraničního partnera? Bude se podílet na vývoji nového zařízení, ale spíš formou konzultací. Finance by neměl žádné. Lze ho v OP JAK neuvádět jako partnera?

Zapojení partnera (zahraničního i z ČR) není podmínkou. Partnerství je nicméně výzvou umožněno. Podmínky pro zapojení partnera jsou blíže specifikovány v kap. 5.2 výzvy a kap. 5.4 PpŽP – obecná a specifická část.