FAQ

Je možné rozšířit administrativní tým projektu o další typy pozic, např. přidat „personálního manažera“? Na str. 33 (PpŽP – specifická část) je uvedeno, že hlavní projektový tým se skládá: „…z vybraných pracovníků Administrativního týmu (jedná se o pozici hlavního manažera projektu, projektového manažera, finančního manažera a administrativního pracovníka).“ Jaký je rozdíl mezi pozicemi „hlavní manažer projektu“ a „projektový manažer“?

V dotazu jsou uvedeny 4 administrativní pozice (hlavní projektový manažer, projektový manažer, finanční manažer a administrativní pracovník), jež jsou součástí „hlavního projektového týmu“. Administrativní pozice v hlavním projektovém týmu nelze rozšířit o další pozice. Personální manažer (popř. další pozice) může být členem realizačního týmu, resp. administrativního týmu projektu, dle PpŽP – obecná část se však jedná o pozici tzv. „podpůrného realizačního týmu“. Na výdaje podpůrného projektového týmu jsou určeny prostředky na paušální náklady.