FAQ

Jakým způsobem se stanovuje jednorázová částka určená na porytí osobních nákladů 1.1.2?

Jednorázová částka (tj. jednotková cena jednorázové částky) je stanovena ve výši 100,- Kč a připadá na každých 1 000,- Kč způsobilých přímých výdajů zahrnutých do kategorií rozpočtu:

  • 1.1.1 Přímé výdaje (tvoří základ pro výpočet paušálních nákladů),
  • 1.1.2 Přímé výdaje (netvoří základ pro výpočet paušálních nákladů).

Počet jednorázových částek se vypočítá podle vzorce uvedeného v PpŽP – specifická část, kap. 5.9.1, str. 13 (tedy součet obou výše uvedených kategorií dělený 1 000). Žadatel pak do rozpočtu projektu v IS KP21+ ručně zadává počet jednorázových částek rovnající se této vypočtené částce, nebo nižší.