FAQ

Jakým způsobem se počítá sazba 25 % na paušální výdaje?

Částka na paušální náklady ve výši 25 % ze sumy nákladů alokovaných v kapitolách 1.1.1.1 a 1.1.2 se vypočítává v žádosti o podporu v IS KP21+ (v rozpočtu projektu) automaticky.

Konkrétně, paušální sazba ve výši 25 % se aplikuje na sumu výdajů v položkách:

  • 1.1.1 Přímé výdaje (část pořizovací ceny ve výši odpovídající odpisům),
  • 1.2 Jednorázová částka – Osobní náklady.

Položka rozpočtu 1.1.1.2 Přímé výdaje (pořizovací cena či její část) netvoří základ pro výpočet paušálních nákladů 25 %.