FAQ

Chápeme správně, že záložka Specifické datové položky a Indikátory se bude v aplikaci IS KP21+ vyplňovat až ve 2. kole?

Ano, SDP vyplňuje žadatel až ve 2. kole. Indikátory vyplňuje žadatel v IS KP 21+ také v 2. kole (v 1. kole uvádí žadatel indikátory pouze ve Studii proveditelnosti). Záložky SDP a indikátory budou žadatelům v IS KP21+ zpřístupněny až v 2. kole hodnocení.