FAQ

Vylučuje dedikace projektu OP JAK dedikaci jiným projektům (GAČR, ERC, smluvní výzkum)? Jak postupovat v situacích, kdy je např. jeden spoluautor financován z prostředků GA ČR a druhý z OP JAK?

Dedikace OP JAK není povinností, ale je výhodou pro následné administrativní ověření. Zároveň platí, že uvedení více dedikací není pro započtení do indikátoru vylučovací.