FAQ

Výchozí hodnota indikátoru 500 013 Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních je definována jako nulová – platí to i v případě úprav existujících prostor, jejichž kapacita není nulová? Musí úpravou existujících vzdělávacích prostor vždy dojít k navýšení jejich kapacity?

Výchozí hodnota tohoto indikátoru je vždy nulová. Platí to i v případě rekonstrukce nebo vybavení existujících prostor relevantními přístroji. K navýšení kapacity prostor dojít nemusí.