FAQ

Ve Studii proveditelnosti u ESF+ výzvy na str. 9 se nachází část nazvaná „Text k převodu do ZPP“ (text v rámečku), kde je uvedeno, že se má tato část vyplňovat jen pro povinně volitelné aktivity. Tyto jsou dle specifických pravidel pro výzvu ESF+ nerelevantní. Znamená to, že tuto část Studie proveditelnosti vyplňovat nebudeme?

V kapitole 8.1. Studie proveditelnosti je nutné uvést všechny povinné a volitelné aktivity projektu, kromě povinné aktivity Řízení projektu. Jedná se pouze o překlep.