FAQ

V tabulkách odborného týmu ve studii proveditelnosti (viz kapitola 11.1.7.) se má uvádět u jednotlivých pozic FTE v době realizace projektu v jednotlivých letech (1. rok, 2. rok atd.). Jedná se o přepočtený úvazek na kalendářní rok, nebo skutečný úvazek uvedený v pracovní smlouvě zaměstnance?

Jedná se o přepočtený úvazek na kalendářní rok. Například pokud projekt končí k 30. 6. 2028 a výzkumný pracovník pracuje v roce 2028 na pracovní úvazek 1,0, uvede se u tohoto výzkumného pracovníka do dané tabulky za rok 2028 0,5 FTE. Pokud je s pracovníkem uzavřena DPP/DPČ považuje se za ekvivalent 1,0 úvazku 168 hodin.