FAQ

V SPpŽP kap. 5.7.1. je stanovena podmínka, že odborný manažer projektu musí mít „doložitelné zkušenosti s řízením odborného týmu v obdobném rozsahu, jako je předložený projekt“. Jak máme této podmínce rozumět?

Pravidla výzvy vyžadují zkušenost s řízením odborného týmu v obdobném rozsahu, jako je předložený projekt. Cílem tohoto požadavku je ověřit, zda odborný manažer disponuje schopnostmi a zkušenostmi dostatečnými k tomu, aby mohl úspěšně vést projektový tým a zajistit úspěšné provedení projektu. Konkrétní forma zkušeností hlavního odborného manažera projektu není výzvou předepsána. Tyto zkušenosti nemusí být výhradně z oblasti projektového řízení. Může se jednat např. o zkušenost s řízením obdobného počtu výzkumných pracovníků, zodpovědnost za výzkumný záměr srovnatelného rozsahu, popř. za obdobný objem finančních prostředků. Relevantnost těchto zkušeností bude předmětem věcného hodnocení projektových žádostí.