FAQ

V SPpŽP je uvedeno, že pracovní náplň by měla rámcově odpovídat minimálně vyjmenovaným činnostem. Znamená to, že žadatel/příjemce musí v těchto pozicích naplnit všechny uvedené činnosti nebo stačí pouze část z nich?

Pracovní náplně k typovým pozicím jsou v SPpŽP podrobně popsané z důvodu, aby se zamezilo vykázání těchto pozic v dalších externích nákladech, tj. primárně z důvodu zamezení příp. překryvů mezi jednotlivými typy nákladů. Tyto typové pozice jsou naceněny dle ISPV a není možné je současně vykazovat v rámci externích nákladů. Tato skutečnost neznamená, že daná osoba musí mít v pracovní náplni (kdy tato v souladu s ustanovením SPpŽP není předkládána jako doklad pro prokázání způsobilosti jednorázové částky) uvedené veškeré činnosti z výčtu dle SPpŽP.