FAQ

V šabloně Spolupráce pracovníků ve vzdělání je jako jedna z forem realizace uvedena minilekce. Kolik minut má tato minilekce trvat?

V příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad není specifikována doba trvání jedné minilekce ve výuce. Její délka vychází z potřeb vzdělávaného pracovníka/spolupracujícího týmu pracovníků. Očekává se však, že po provedení minilekce ve vyučovací hodině zůstane vzdělávaný pracovník ve třídě nadále přítomný.

Bez ohledu na skutečnou délku provedené minilekce bude ve výstupu aktivity vykázaná jedna realizovaná vyučovací hodina.

ŘO OP JAK si dovoluje také připomenout, že do výstupu aktivity nelze započítat hodiny, ve kterých pedagog běžně vyučuje. Proto je nezbytné provést minilekci ve vyučovací hodině některého z kolegů.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.