FAQ

V rámci výzvy můžeme jako žadatel podávat pouze jednu žádost, můžeme se zapojit do dalšího projektu z této výzvy jako projektový partner? Tedy může být naše instituce v jednom projektu žadatelem a v dalším jako partner s finančním příspěvkem?

Ano. Omezení počtu žádostí se vztahuje na subjekt žadatele. Počet partnerství u jednotlivých subjektů (institucí) není omezen (omezení partnerství se týká pouze konkrétních projektů, kde je stanoveno, že v každém jednotlivém projektu může být nejvýše 5 partnerů s finančním příspěvkem).