FAQ

V rámci klíčové aktivity Asistence poskytuje kraj na asistenční vouchery 85% dotaci, vlastní podíl příjemce voucheru je 15 %. Na čem závisí, jestli 15% kofinancování příjemce voucheru vstupuje do způsobilých výdajů projektu? Je to na rozhodnutí kraje?

Ano, výběr varianty ponechává ŘO na jednotlivých krajích. Jednotlivé varianty byly prezentovány v rámci semináře pro příjemce v části Klíčová aktivita – Asistence. V rámci způsobilých výdajů projektu je pak možné nárokovat maximálně částku, která byla skutečně proplacena, nikoliv částku vyšší.