FAQ

V rámci implementace plánujeme aktivitu Robotika a IT. Aktivita má 2 podaktivity: 1. úvodní workshop s lektorem pro skupinu 6 zapojených pedagogů (téma využití robotických a IT zařízení při výuce) 2. výuková lekce se zapojením robotických a IT zařízení v rámci běžné výuky zapojeného pedagoga za účasti lektora s využitím vzdělávacích zdrojů z OPVVV/OPJAK. Lekce proběhne u každého z 6 zapojených pedagogů, proběhne tedy celkem 6 lekcí. Bude těmito 6 výukovými lekcemi (v různých třídách, popř. i v rámci různých předmětů) splněna výše uvedená povinnost nebo bude započítána pouze jednou jako jedna aktivita? Budou se tyto výukové lekce počítat do indikátoru 512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit 6x nebo 1x?

Aktivita tak, jak je popsána, je jedna ucelená vzdělávací akce skládající se z dílčích částí, proto se v obou uváděných případech bude do indikátoru započítávat pouze 1x (nikoli 6x).