FAQ

V rámci hodnocení asistenčního voucheru má být doložena auditní stopa, která prokáže jeho provedení. Je doporučeno, jakým způsobem by mělo být provedení hodnocení doloženo? Nebo se tato povinnost vztahuje pouze ke kontrolnímu listu v případě výstupu „studie proveditelnosti“?

Vzor není vytvořen. Ze strany kraje je třeba transparentním způsobem doložit provedení hodnocení na základě hodnotících/výběrových kritérii, které byly stanoveny v konkrétním dotačním programu. Forma prokázání je v kompetenci kraje. ŘO doporučuje vytvoření např. kontrolního listu s informací o splnění kritérií/výstupů. U extenzivní projektové fiše je dále nutné ověřit, že splňuje podmínky uvedené v kap. 5.7 SPpŽP.