FAQ

V rámci aktivity č. 6 Mobility odborného týmu je u výjezdů stanovena podmínka, že délka mobilit v zahraničí nesmí u 1 pracovníka přesáhnout 50 % celkového času zapojení do projektu. Co když tento pracovník předčasně ukončí pracovní poměr a toto maximum tak bude překročeno?

V takovémto případě by došlo k porušení stanovené podmínky a jednalo by se o nezpůsobilý výdaj. Toto je možné řešit buď vysláním pracovníka až po určité době jeho působení v projektu, případně jej zavázat k dalšímu působení v týmu po ukončení mobility. Tato podmínka se neuplatní ve výjimečných případech, jako je např. dlouhodobá pracovní neschopnost, mateřská dovolená, úmrtí, kdy současně platí, že do konce realizace projektu již není možné tuto podmínku z časových důvodů splnit.