FAQ

V rámci aktivity č. 2 ESF+ výzvy je umožněno prezenční nebo distanční vzdělávání, stáže mohou probíhat na tuzemských i zahraničních institucích. Jaká je prosím definice stáže? Má nějakou minimální délku? Jsou nějak omezeny cílové země? Rozumíme správně, že na zahraniční instituci může probíhat vzdělávání z kterékoliv kategorie, které jsou uvedeny v jednotlivých podbodech KA 2 (s výjimkou třetího – zakládání center kompetencí), tzn. vč. např. rozvoje jazykových kompetencí, účasti na zahraničních konferencích v relevantních oblastech apod.?

Řídicí orgán nestanovuje definici stáže i s ohledem na to, že není stanovena žádná minimální časová dotace pro vzdělávání, kterou musí školená osoba splnit, aby mohla být považována za proškolenou. Některé cílové země podléhají omezujícím opatřením v případě, že jsou zařazené na sankční seznam Evropské unie. Jednotlivé dílčí aktivity, vyjma center kompetencí a podpory pilotní a experimentální aplikace inovativního vzdělávání, lze realizovat i v zahraničí.