FAQ

V případě, že plánujeme projekt složený pouze z jednoho výzkumného záměru, zůstane pozice odborného manažera projektu neobsazena?

Ano, je to tak, v případě, že projekt sestává pouze z jednoho výzkumného záměru, je odborný tým projektu veden vedoucím výzkumného záměru – juniorem. Pozice odborného manažera projektu v tomto případě opravdu zůstává neobsazena.