FAQ

V případě, že dochází k obsazení některé z pozic až v průběhu realizace projektu, v souladu s plánem uvedeným v žádosti o podporu, je nutné dokládat CV daného pracovníka nebo se CV dokládá pouze v případě změny na již obsazených pozicích?

Je třeba rozlišit, jedná-li se o klíčového nebo řadového pracovníka. Pokud se jedná o neobsazenou pozici klíčového pracovníka, u kterého nebylo v rámci žádosti o podporu doloženo CV, je třeba CV předložit skrze změnové řízení (jedná se o podstatnou změnu – významnou). U řadových pracovníků se CV nepředkládá.