FAQ

V případě, že dochází k novému obsazení klíčové pozice, doloží se CV v rámci zprávy o realizaci nebo skrze změnové řízení?

Při obsazení pozice klíčového pracovníka je jeho CV posuzováno v rámci změnového řízení. Jedná se o podstatnou změnu významnou.