FAQ

V případě, kdy projekt obsahuje více výzkumných záměrů, může být obsazeno více pozic vedoucího výzkumného záměru výzkumníky juniory?

Ano, výzva stanovuje pouze povinnost obsadit minimálně jednu pozici vedoucího výzkumného záměru výzkumným pracovníkem – juniorem. Maximální počet omezen není. Současně však upozorňujeme, že zásadní součástí věcného hodnocení žádostí o podporu bude kvalita a struktura složení odborného týmu, a to včetně dosavadních zkušeností vedoucích výzkumných záměrů.