FAQ

V PpŽP – specifická část je uvedeno, že bude bodově zvýhodněna účast výzkumníka úspěšného v ERC výzvách. Platí, že za každého řešitele ERC grantů budou uděleny body zvlášť, nebo to platí paušálně nezávisle na počtu takových výzkumníků?

Nezávisí na počtu takovýchto výzkumníků, musí se jednat minimálně o 1 výzkumníka s úvazkem alespoň 0,2 FTE. V případě splnění této a dalších podmínek uvedených v SPpŽP může žádost za toto kritérium obdržet maximálně 10 bodů, bez ohledu na počet takovýchto výzkumníků