FAQ

V popisu podaktivity 2.2. Rozvoj kapacit výzkumných týmů je zmíněna podpora „trvalého zapojení kvalitních výzkumných pracovníků“? Jak máme toto trvalé zapojení chápat?

Trvalé zapojení kvalitních výzkumných pracovníků souvisí s jedním z cílů výzvy, kterým je zvýšení výzkumného výkonu instituce prostřednictvím rozvoje výzkumných týmů. Záměrem je pomoci zvýšit kvalitu výzkumných týmů nikoliv pouze za účelem realizace výzkumných záměrů v rámci této výzvy, ale i s potenciálem vytvoření podmínek umožňujících setrvání těchto výzkumných pracovníků i po skončení realizace projektu.

Výzva nicméně nevyžaduje povinnost udržení výzkumných pracovníků po skončení realizace projektu v plném ani žádném jiném konkrétně definovaném rozsahu. Plán náboru a udržení výzkumných pracovníků je třeba popsat v kap. 15 studie proveditelnosti, která se zabývá udržitelností projektu. Plán udržitelnosti projektu je předmětem věcného hodnocení žádosti o podporu. V rámci udržitelnosti projektu pak příjemce pravidelně reportuje o stavu a vývoji projektu / relevantních skutečností, tj. včetně udržení funkčnosti odborného týmu.