FAQ

V ISKP21+ máme na obrazovce Podpořené subjekty doplnit IČO všech předem známých subjektů. Tato obrazovka však v ISKP21+ není zpřístupněna a ani v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy ESF+ výzva pro VŠ není tato povinnost uvedena (viz kap. 6.4). Jak máme postupovat?

Povinnost žadatelů/příjemců pracovat v ISKP21+ s obrazovkou Podpořené subjekty, která je uvedena v kap. 7.8 SPpŽP, v tabulce A. Indikátorová soustava pro výzvu ESF+ výzva pro VŠ u indikátorů 510 103 a 508 103, nebude ze strany ŘO vyžadována, protože tato povinnost se týká výhradně indikátorů 244 001, 244 011 a 109 101 u projektů podpořených z EFRR.