FAQ

V IS KP21+ jsou na záložce Klíčové aktivity u většiny aktivit již předpřipraveny jejich popisy. Dotaz zní, zda mohou takto zůstat a žadatelé do popisů nemají zasahovat nebo je mají/mohou dále upravovat a doplňovat? U aktivit č. 1 nebo č. 4, kde není uveden žádný text, je nám to jasné, tam celý popis doplníme, ale jde nám o ty další aktivity, kde již popisy jsou vyplněny.

Popisy můžete zachovat tak, jak jsou již připraveny, a nemusíte nic dalšího doplňovat, ale pokud máte potřebu cokoliv dalšího doplnit, můžete. Více informací k tomuto tématu můžete zjistit také z nahrávky ze semináře, který je zveřejněn na webových stránkách OP JAK.