FAQ

V ERDF výzvě pro VŠ – kvalita je uvedeno, že výstupy projektu musí být strukturovány ve vazbě na objekty sloužící pro vzdělávání. Vybavení nezbytné pro školení osob či pro strategické řízení VŠ by však bylo umístěno na rektorátu. U indikátoru 500 711 i 500 013 je uvedeno, že se vykazují objekty či učebny sloužící pro vzdělávání. Lze tedy pořídit i vybavení umístěné v budově rektorátu (pro školení zaměstnanců a pro zaměstnance zabezpečující strategické řízení VŠ), kde neprobíhá vzdělávání studentů? Jaké indikátory by byly relevantní?

Vybavení nezbytné pro školení osob či pro strategické řízení VŠ lze umístit i v budově rektorátu. Ovšem do indikátoru 500 711 tento objekt započítán nebude, neboť se zde započítávají pouze objekty, v nichž je primárně realizována výuka/vzdělávací činnost. Relevantní nebude ani indikátor 500 013, do kterého se započítávají učebny, které slouží studentům, případně zájemcům o studium. Relevantní tedy bude pouze indikátor 500 601.