FAQ

U přílohy „Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory“ je k dohledání pouze verze pro partnera VO, OSS a ÚSC, nikoli však pro podnik. Firma tedy tuto přílohu dokládat nemusí? Pokud ano, jakou přílohu máme pro doložení využít?

Za partnera, který není ani výzkumnou organizací, ani OSS, ani ÚSC, se toto prohlášení nepředkládá.