FAQ

Stačí jeden data management plan pro projekt nebo je třeba, aby každá instituce žadatele/partnera měla svůj, bez vazby na projekt?

Jedná se o data management plan s vazbou na celý projekt a předkládá jej pouze žadatel, respektive (v době realizace) příjemce, ale musí obsahovat informace, jak s výzkumnými výsledky a daty pracuje každý ze zapojených subjektů do projektu.