FAQ

Specifické datové položky – položka Spolupráce s romskými a proromskými NNO – tato položka je uvedena jako povinná. Dotaz zní, zda je nutné u ní uvést nenulovou hodnotu? „Text proškrtněte“ znamená, že není povinnost jej vyplňovat?

Postupujte dle návodu, který je uveden v IS KP21+ hned pod polem Text. Čísla (hodnoty), ani text (podrobnosti o spolupráci) není třeba v žádosti vyplňovat (u čísla uvádíte 0 a u textu stačí vložit třeba jen pomlčku). Čísla i text se doplňují až v ZoR. Toto platí pro všechny SDP.